Anita Frtalic Šulentić

Direktorica i glavna urednica Entera Zagreb, prvog current hit radija za mlade u Hrvatskoj koji je postavio nove standarde formatiranog medija, marketinga, odnosa s javnošću i moderne industrije oglašavanja na radijskoj sceni.

Magistra odnosa s javnošću i novinarstva, trenutno na poslijediplomskom studiju Mediji i komunikacija na Sveučilištu Sjever te sunositelj kolegija Kreativna strategija oglašavanja na Visokoj školi za komunikacijski menadžment Edward Bernays. Dvije godine televizijskog iskustva i 11 godina radijskog iskustva rezultat su i brojnih edukacija poput Komunikološke škole Matice hrvatske za najuspješnije studente Fakulteta političkih znanosti te godišnjih konferencija za direktore najboljih radijskih postaja u Europi –  Radiodaysa u Amsterdamu, Beču i Parizu. Fokusirana na formatirani i konvergirani radio, digitalizaciju medija i nove modele radijskog oglašavanja.

Facebook Comments


[There are no radio stations in the database]