Nagradne igre

PRAVILNIK O IGRAMA
1.
OPĆENITO
1.1 Ovim pravilnikom upoznajemo Vas s općim načelima i pravilima sudjelovanja u igrama i nagradnim natječajima Radija Enter Zagreb kao i zaštiti vaših osobnih podataka.
1.2 Svrha igara i nagradnih natječaja je ostvarivanje dodatnih pogodnosti za slušatelje kao i promidžbenih učinaka za:
a) Enter Zagreb
b) Sponzora odnosno pokrovitelja
1.3 U ovom Pravilniku koristit ćemo slijedeće pojmove i izraze :
Priređivač – odnosi se na Radio Enter Zagreb kao organizatora igre odnosno nagradnog natječaja osim ako to nije drugačije navedeno u Posebnom pravilniku za pojedine promotivne kampanje i nagradne igre (natječaje) .
Igrač –osoba koja se prijavila sukladno pravilima igre/nagradnog natječaja a koja je dobila priliku sudjelovati u igri/nagradnom natječaju
Dobitnik – osoba koja je u igri/nagradnom natječaju osvojila nagradu
Posebni pravilnik – Enter Zagreb povremeno može organizirati nagradne igre ( natječaje ) odnosno promotivne kampanje za koje će vrijedit poseban Pravilnik a koji će biti i zasebno objavljen na web stranici Enter Zagreb.
1.4 Sve igre/nagradni natječaji u programu radija Enter Zagreb podliježu ovim općim Uvjetima i Pravilima kao i posebne nagradne igre ( natječaji ) vezani uz promotivne kampanje. Sudjelovanjem u svima njima ili osvajanjem nagrada pristajete na navedene Uvjete i pravila.
1.5 Ukoliko se pojedine nagradne ili promotivne kampanje u nekim dijelovima razlikuju od ovdje navedenih Uvjeta i pravila, primjenjuju se pravila navedena posebnim Pravilnikom za svaku pojedinu posebnu promotivnu ili nagradnu kampanju.
2.
SUDJELOVANJE U IGRI
2.1 Pravo sudjelovanja u Igrama imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske, a nemaju djelatnici priređivača igre i vezanih kompanija te stalni suradnici i članovi njihovih užih obitelji kao i djelatnici sponzora ili tvrtke koja osigurava nagradu.
2.2 Vaši osobni podaci izuzetno su nam važni. Zaštitu Vaših osobnih podataka smatramo vrlo
ozbiljnom i tome pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću u skladu s Općom Uredbom o
zaštiti osobnih podataka (EU 2016/679) i Zakonu o provedbi Uredbe o čemu se možete informirat u
našoj Izjava o privatnosti (link)
2.3 Maloljetne osobe mogu sudjelovati samo uz pristanak (privolu) roditelja ili zakonskog staratelja.
2.4 Za pojedine igre/nagradne natječaje možda će biti potrebno dokazati i dodatnu kvalifikaciju kako
bi sudjelovali. Uzimamo si za pravo da u potpunoj diskreciji i u skladu sa Općom Uredbom o zaštiti
osobnih podataka odlučimo da Vaše kvalifikacije nisu dostatne za sudjelovanje u nagradnoj igri
odnosno osvajanju nagrade.
2.5 U igri NE MOŽETE sudjelovati ukoliko ste točan odgovor ili bilo koju relevantnu informaciju za
osvajanje nagrade dobili izravno ili neizravno od djelatnika Priređivača, sponzora ili pokrovitelja (tvrtke
koja osigurava nagradu).
3. NAČIN PRIJAVE
3.1 Kako bi mogli sudjelovati u igrama potrebno se kao pojedinac prijaviti za igru/nagradni natječaj. To
možete učiniti putem određenih mobilnih aplikacija, putem društvenih mreža, telefonskim pozivom,
poslanim e-mailom ili nekim drugim oblikom komunikacije koji će biti definiran unaprijed mehanikom
igre /nagradnog natječaja. Od vas će se zahtijevati da se identificirate nekim osobnim podatkom koji
mora biti točan (npr. ime , ime i prezime , adresa, ili mjesto stanovanja).
3.2 Za svaku igru/nagradni natječaj u programu možete se prijaviti jednom, osim ako posebnim
pravilnikom za pojedine promotivne kampanje i nagradne natječaje nije navedeno drugačije, odnosno
dozvoljena je višestruka prijava.
3.3 Prijave putem određenih mobilnih aplikacija moraju biti poslane s određenim sadržajem i na
određeni broj što je naglašeno u programu (on-air ) ili putem drugih on-line oblika komunikacije (web
ili društvene mreže). Napominjemo da se traženi sadržaj prijave može mijenjati prema potrebi igre.
Vodite računa o točno napisanom sadržaju , jer ukoliko nije napisan sukladno traženom zahtjevu, neće
se uvažiti kao prijava za igru .
4. NAGRADE
4.1 U većini igara/nagradnih natječaja kako bi osvojili nagradu, od Vas će se tražiti točan odgovor ili
realizacija nekog zadatka dokumentirana audio ili video sadržajem odnosno slikom ili tekstom.
4.2 U nekim igrama za osvajanje nagrade uključena je brzina prijave. Molim Vas da vodite računa, ako
nas slušate preko mobilne aplikacije , web sučelja-streaming ili satelita da je moguće različito kašnjenje
prijema signala u odnosu na regularni FM signal. Uzmite to u obzir kada se prijavljujete za igru.
4.3 Ukoliko se igra temelji na našem povratnom pozivu prema vama, a vi se ne javljate na telefon za
vrijeme realizacije igre, uzimamo si za pravo nazvati nekog drugog sudionika koji se regularno prijavio.
Ukoliko za vrijeme realizacije u programu dođe do prekida telefonske veze , pokušat ćemo ponovno
uspostaviti vezu s vama, ukoliko nam to ne uspije , uzimamo za pravo nazvati nekog drugog sudionika
koji se regularno prijavio.
4.4 Ukoliko ste unutar zadnjih šest mjeseci osvojili nagradu u vrijednosti većoj od 70 eur ili ste osvojili
više od jedne nagrade, ne možete u tom periodu ostvariti pravo na novu nagradu. U tom slučaju
uzimamo si pravo uskratiti Vam mogućnost dodjele nagrade bez obzira na Vašu prijavu, a sve s ciljem
da što većem broju slušatelja omogućimo ravnopravnost i jednaku mogućnost osvajanje nagrada.
4.5 Ukoliko osvojite nagradu biti ćete kontaktirani najkasnije unutar 72 sata osim ako to nije drugačije
navedeno posebnim pravilnikom o nagradnoj igri. Nagrade se preuzimaju u roku od 30 dana od dana
obavijesti dobitnika . Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju nagrade, ili
potvrde o preuzimanju nagrade od treće strane, prestaju sve daljnje naše obveze kao priređivača igre.
4.6 Nagrade se preuzimaju uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji je po
podacima identičan podacima koje ste naveli u prijavi. Molimo Vas vodite računa o točnosti podataka
ukoliko ćemo npr. nagradu slati na Vašu adresu. Još jednom naglašavamo da Vaš osobne podatke
obrađujemo u skladu sa Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka ( Izjava o privatnosti ).
4.7 Ukoliko zbog zakonske regulative niste u mogućnosti posjedovati nagradu ili je realizirati, ona Vam
neće biti uručena. Nagrade nisu prenosive na treće osobe. Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu
naknadu.
4.8 U slučaju opravdane sumnje u nepoštivanje ovih Pravila i općenito regularnosti Igre/nagradnog
natječaja, Priređivač zadržava puno pravo bez daljnjih objašnjenja iz Igre isključiti slušatelja za kojeg se
to smatra. Također, naknadnim utvrđivanjem bilo kakvog oblika nepravilnosti i/ili neregularnosti prijave
i sudjelovanja u Igri/nagradnom natječaju od strane Dobitnika, Priređivač ima puno pravo Dobitniku
oduzeti nagradu i dodijeliti je nekom drugom slušatelju finalistu.
4.9 Nikakva financijska naknada vam neće biti isplaćena za sudjelovanje u igri/nagradnom natječaju,
osim ako to nije drugačije regulirano posebnim pravilnikom.
4.10 Priređivač nije odgovoran ukoliko dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje nagrade.
5. PRIVATNOST I DODATNE OBVEZE
5.1 Sudjelovanjem u igrama/nagradnim natječajima pristajete ne otkrivati bilo koje povjerljive
informacije koje su vezane uz igru/nagradni natječaj a koje su vam poznate bilo da su to informacije
vezane uz našu poslovnu politiku, nagradnu igru ili nagrade.
5.2 Sudjelovanjem u igri i slanjem videa , slike , teksta, audio snimke ili bilo kojeg drugog materijala
koji je izravno ili neizravno vezan uz igru/nagradni natječaj :
a) dajete nam pravo na korištenje materijala bez polaganja prava na intelektualno vlasništvo, uz
Vaše odricanje potraživanja bilo kakvih moralnih, financijskih ili sličnih prava.
b) obvezujete se da poslani materijali neće biti ugrožavajući , nemoralni , nepristojni ili opasni
obvezujete se da neće biti u suprotnosti s postojećim zakonima RH
5.3 Ako ste dobitnik nagrade ili samo sudionik igre/nagradnog natječaja postoji mogućnost da vas za
potrebe programskog sadržaja snimimo bilo telefonom ili dolaskom u studio.
5.4 Ako materijal koji ste nam poslali ( točka 4.1 ) sadrži bilo kakvu osobnu informaciju , prema njoj
ćemo se odnositi sukladno Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka i našoj izjavi o privatnosti.
5.5 Sudjelovanjem u igri/nagradnom natječaju pristajete da se vaši osobni podaci proslijede trećim
osobama ukoliko je to nužno za realizaciju nagrade ( npr. ako je to nagrada karte za koncert , kino ,
kazalište ili sl. a karte se podižu na licu mjesta ).
5.6 U svakom trenutku tijekom trajanja igre možemo istu prekinuti ako:
a) se dogodi greška u emitiranju programa
b) tehnička greška koja bi mogla ugroziti regularnost igre
c) ukoliko postoji sumnja da su nagradna pitanja ili rješenja, odnosno da je sama igra na bilo koji
način kompromitirana.
d) U slučaju nastupa okolnosti za koje nismo odgovorni, odnosno koje se nije moglo predvidjeti,
otkloniti ili izbjeći ( viša sila ).
5.7 Sudjelovanjem u igri/nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze
iz ovog Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.
5.8 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici Enter Zagreb
Izmjene i dopune Pravilnika
U Zagrebu, 01.01.2023.