Impressum

Tvrtka: ENTER ZAGREB d.o.o. za usluge

Sjedište: Zagreb, Avenija V. Holjevca 29

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu

MBS: 080095307,  OIB: 60299905912, EUID: HRSR.080095307

Temeljni kapital: 3.000,00 € (u cijelosti uplaćen)

Osnivači/članovi društva:  Dario Antunović iz Zagreba, Radmanovačka 6O, OIB:  98526682059

  • jedini osnivač, 100% udjela u temeljnom kapitalu

Uprava:  Dario Antunović iz Zagreba, Radmanovačka 6O, OIB:  98526682059

  • direktor

Uredništvo:  Glavni urednik: Dario Antunović

Programski direktor: Zvonimir Krajač

IBAN: HR4025000091101008316 otvoren kod Addiko Bank d.d.

HR8324020061100574599 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Mail: [email protected]   

Nadležni regulator: Agencija za elektroničke medije